Hemtjänst

Vi är en av de godkända utförarna inom LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemstjänst.

Att kunna bo kvar hemma när man behöver service, omsorg och omvårdnad ser vi som en självklarhet. För att få hjälp med hemtjänst måste man få ett beslut från kommunen om hemtjänst. Det är biståndshandläggarna som fattar dessa beslut. Hjälpen utgår ifrån dina behov. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, inköp, matdistribution, hjälp med medicin och trygghetslarm m.m. 

Vi är godkända att utföra både hemtjänst i form av service och omvårdnad. Det innebär att vi som utförare förbinder oss att utföra de insatser som du får beslut om, av kommunens biståndshandläggare, med god kvalitet. Personalen vi anställer kommer att kontrolleras i Polisens belastningsregister och underteckna sekretessavtal samt vara utbildade inom vård och omsorg. 

När du väljer oss som utförare, så startar vi upp vårt samarbete genom att skriva en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver exakt vad det är du vill ha hjälp med och hur du vill att vi hjälper dig. Genomförandeplanen följs upp med jämna mellanrum, för att säkerställa att alla vi som jobbar hos dig utför insatserna på det sätt du vill ha dem utförda.

Det som utförs hos dig och som avviker från det som står i genomförandeplanen dokumenteras av oss i den sociala journalen.

Att dokumentera vad som planeras, genomförs och följs upp i verksamheten är vi enligt lag skyldiga att göra. Mer att läsa om detta finns i Socialtjänstlag (2001:453) 11 kap. 5 §.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kommunernas Kundvalskatalog

Det är de olika Kommunernas uppgift och ansvar att samtliga godkända aktörer och utförare har rätt kunskap och erfarenhet. Det här medför att uppföljning sker kontinuerligt vilket medför att utförarna ständigt behöver bibehåll hög kvalité för att fortsätta vara godkända utförare. Du kan läsa mer om kundvalen för hemtjänst på berörd Kommuns hemsida där du finner godkända utförare.