Liberta Care

Liberta Care AB karakteriseras av effektiv kommunikation och en välstrukturerad miljö som syftar till att uppnå enastående kvalitet. Personalens kompetensutveckling utarbetas tillsammans med vår verksamhetsansvarige och vilket utgör fundamentet för den vård och omsorg du kommer att uppleva

TRYGGHET
På Liberta Care AB erbjuder vi en pålitlig och säker hemtjänst där du aktivt deltar i planeringen av insatserna. Din individuella välbefinnande är vår främsta fokus, och vi arbetar tillsammans för att säkerställa att dina behov och begäran blir tillgodosedda.

Område

  • Vi är en verksamhet som bistår med tjänster inom service för både företag samt privatpersoner. Utförandet av uppdrag inom lokalvård utgår från våra lokala kontor i Jönköpings län och sträcker sig till hela Jönköpings län. Hemtjänst utförs i Vetlanda kommun.

Din Komfort, Vår Hängivenhet – Vi Ser Till Att Varje Dag är Fylld av Välmående och Glädje